Quieres conseguir tu sueño como Maestro/a de Educación Infantil? Nosotros podemos ayudarte. Le ofrecemos un pendrive de 16GB de datos sólo de la temática de Oposiciones Educación Infantil. Contiene todo lo necesario para afrontar con éxito la convocatoria. (Consejos para nuevos Opositores, Formas de preparar la oposición, Temarios, Programaciones, Supuestos prácticos, Unidades Didácticas, Proyectos de trabajo,  Legislación, etc

Los temarios del  pendrive están confeccionados sobre la nueva Ley Educativa y el RD, o sea que son más o menos GENERICOS para todas las Comunidades Autónomas. El PENDRIVE  tiene un apartado denominado legislación (con la legislación actualizada de cada comunidad autónoma para realizar las mínimas modificaciones y adaptarlo a tu comunidad Autónoma. En otras palabras el material está pensado para ser útil en todas las comunidades autónomas.

¿ESTÁS PREPARANDO OPOSICIONES DE EDUCACIÓN INFANTIL?

exito.jpg
VER VIDEO CONTENIDO

VER VIDEO CONTENIDO

Pincha aquí para acceder a youtuve y ver el contenido de nuestro pendrive en vídeo

image_preview.png

PDF

Ver contenido y precio del

pendrive en archivo pdf

Edited Image 2013-10-7-22:35:40

WORD

Ver contenido  y precio del

pendrive en archivo doc de word

LAPIZ.png

CONTENIDO

Sistema de Acceso

 

En este apartado te explicamos cómo es el Sistema de acceso al cuerpo docente. Leyes que lo regulan, Requisitos para poder optar a ser Opositor, etc, etc

Consejos para Opositores/as

 

Todo lo que un opositor/a de Infantil debe conocer (Forma de evaluar el tribunal. Consejos generales a la hora de presentarte al examen. Consejos a la hora de realizar la exposición oral. Consejos para el temario. Libros para opositores, etc. Defensa de la programación, etc.

Temarios
 
4 GB de temarios . Incluye los 25 temas que actualmente están vigentes. (Con más de 20 ejemplos de cada tema, abordado de diferentes maneras). Temas audio-narrados. Temas en powerpoint. Temas resumidos..  También contiene 44 de los 60 temas propuestos en el nuevo borrador. (Desarrollados en su totalidad o a falta de un solo punto). 
Programaciones

 

900 MB de material. Incluimos un montón de programaciones clasificadas por edades.  Programaciones de Centros Educativos. Programaciones de muestra de Editoriales. Apuntes para confeccionar tus propias programaciones. Actividades para incorporar a tus programaciones., defensa de la programación, etc.

Unidades Didácticas

 

Ejemplos de Unidades Didácticas ordenados por edades. (aproximadamente unas 150 Unidades didácticas). Ejemplos de cómo confeccionar tus propias Unidades Didácticas

Supuestos prácticos

 

500 MB DE SUPUESTOS PRÁCTICOS. Este apartado esta subdividido en dos partes, una primera parte que consiste en unas orientaciones para enseñarte a resolverlos y otra segunda parte con los supuestos ya resueltos. Nos estamos refiriendo a más de 300 ejemplos de supuestos prácticos resueltos.

Preguntas más frecuentes

Sürdürülebilir mimari tasarım daha pahalı mıdır?


Danışmanlık ücretleri dışında ilave maliyetler bulunmamaktadır. Entegre tasarım, projeye bilinçli yaklaşma ile önemli oranda yeşil bina hedefleri sağlanabilmektedir. Sertifika hedefleniyor ise LEED Altın seviyesine kadar artan ek inşaat maliyeti de olmamaktadır. Ancak çok yüksek hedefleri olan projelerde, yatırımcının en üst seviyede yani LEED Platin seviyesinde sertifika alma talebinde, yapılacak olan yenilenebilir enerji, su dönüşüm sistemleri ve diğer projede uygulanacak inovatif sistemlerin yatırımı kapsamında maliyetlerde yatırım oranında artış olmaktadır. ECOBUILD Yeşil Binalar Danışmanlık şirketi olarak disiplinler arası çalışmalardaki başarımız ile yapı maliyetlerini arttırmadan yüksek yeşil bina hedefleri ve LEED sertifikasyon seviyesi elde edebilmekteyiz. Sürdürülebilir mimari tasarım proje yaklaşımlarımız, somut verilere dayandırdığımız çözümlerimiz, optimum fayda sağlayarak yatırımcıya gereksiz ek maliyet getirmemektedir. Yeşil bina çalışmalarının bina sahibine ek maliyet getireceği düşüncesi yanlıştır. Sürdürülebilirlik uygulamaları projede doğru olarak yapıldığında bina işletme ve bakım maliyetleri %50'lere varan oranda azalmakta, binanın satış ve kiralama fiyatları da bu doğrultuda yükselmektedir. Yeşil binalarda finansal geri dönüş kısa zamanda sağlanmış olmaktadır. Yeşil bina uygulaması bina yaşam döngüsü içinde en karlı yatırımdır.
Sertifika hedefli projelerde süreç nasıldır?


LEED Ön Değerlendirme Çalışması: LEED hedeflerinin belirlenmesi için 1 günlük eco-charette yani proje çevre hedefleri toplantısı yapılarak proje ve sahanın gereklilikleri LEED kredileri baz alınarak, LEED danışmanı, proje ekibi, işveren, yüklenici ve diğer proje paydaşları birlikte incelenmektedir. Bu aşama entegre tasarım süreci için bir gerekliliktir. Bu sayede tüm proje paydaşlarının LEED hakkında bilgi edinmesini sağlanmaktadır. Proje gruplarının sorumlulukları ve başvurulması gereken LEED Sertifika seviyesi tespit edilmektedir. Söz konusu ön değerlendirme çalışmalarının sonuçlanması ile proje GBCI’a kaydedilmektedir. Tasarım Aşaması: Ön değerlendirme aşamasında belirlenen proje yeşil bina hedefleri doğrultusunda gerekliliklerin sağlanması için ECOBUILD, proje ekibi ile birlikte çalışarak, enerji tasarrufu sağlamak, çevre hedeflerini arttırmek ve sertifika seviyesini arttırmak için önerileri geliştirir. Entegre tasarım aşaması yeşil bir bina projesi için en önemli aşamadır. Yeşil bina tasarımında başarının anahtarı tüm proje ekiplerinin entegre olarak hedef doğrultusunda ortak bir çalışma yapmasıdır. Bu enerji verimliliğini de önemli oranda arttırmaktadır. İnşaat Aşaması: Projenin yapımı yani inşaat aşamasınde LEED inşaat aşaması gereklilikleri uygulanır. Bu gerekliliklerin sahada nasıl sağlanacağı konusunda bilgi aktarmak, uygulamaları yönelndirmek ve raporlamak LEED danışmanının görevidir. Projenin inceleme ve onayı için GBCI'a inşaat aşaması LEED kredi başlıkları konusunda çalışmalar tamamlanır. İnşaat aşamasının tamamlanması ve devreye alma sonrasında sertifika başvurusunda bulunulur.
Mutlaka uzman danışmanlarla çalışmalı mıyız?


Sürdürülebilir mimari tasarım konusunda tecrübeli ve akredite uzman bir firma ile çalışmak gerekliliktir. Bu sayede uluslararası ve yerel normlar, sertifikasyon sistemleri gereklilikleri sağlanması bakımından işverenlerin avantajları olmakatadır.
Eğitim almalı mıyız?


Yeşil bina eğitimi almak, bu konuda bina yapmadan önce karar vermenize, proje aşamasında projenizi yönetmenize, sonrasında ise yüksek performansta işletmenize yardımcı olacaktır. ECOBUILD, LEED Temel Kavramlar ve Stratejiler Eğitim Programı, bu konuda karar vericilere önemli bilgileri 2 saat içerisinde detaylı olarak sunmaktadır. Ayrıca Yayınlar sayfamızda yeşil bina ve ilgili konularda broşür ve kitapçıklar yer almaktadır. Lütfen inceleyiniz.
Tasarımda öncelikle hangi konular ele alınır?


Enerjiliği Uygulamaları: Enerji Verimli Bina Dış Kabuğu: Binanın enerji tüketimi önemli bir gider olduğu kadar önemli bir çevre sorunudur. Binanın işletmesi sırasında enerji ve dolaylı olarak karbon ayak izini azaltmak için bina dış kabuğunun ısı yalıtımı projesi önemli yer tutar. Yalıtım yapıda uzun vadede önemli enerji tasarrufu sağlar ve fizibilitesi olumludur. Buna paralel olarak yeşil binalarda cam seçimi enerji verimliği açısından en önemli kriterlerden biridir. Camların ısı iletim değeri ve gölgelendirme katsayısı değerleri ısıtma ve soğutma yükleri açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle LEED V4 enerji verimliliği hedefleri için LEED sertifikası hedefli yeşil binalarda genellikle gelişmiş argon gazı içerikli ikili veya üçlü cam tercih edilmektedir. Bina Su Verimliliği Yaklaşımı: Yeşil binalar az su tüketen yapılar olarak tasarlanırlar. Yapıda, su tasarruflu bataryalar, çift kademeli klozet rezervuarları ve susuz pisuar kullanılarak bina genelindeki su kullanımı azaltılmaktadır. Buna ilave olarak, gri su artıma sistemi suyun geri kullanımı açısından önemli yere sahip yeşil stratejilerden biridir. Lavabo ve duşlardan toplanan su, biyolojik arıtma sonrasında rezervuarlar, peyzaj sulama, çamaşır ve araç yıkama gibi alanlarda kullanılabilmektedir. Bina Çevresindeki Yeşil Alanlar: Doğaya saygı yeşil binaların önemli özelliklerinden biridir. Bu durum tasarımda sosyal, ekonomik ve çevresel yararları bir araya getirmek demektir. Düşük Çevresel Etkili ve Sağlıklı Malzeme Seçimi: Yeşil binalarda malzeme seçimi yapılırken üretimden kaynaklı çevre etki, iç mekan hava kalitesi, yenilenebilir, çabuk yenilenebilir, yerel malzeme olması gibi bir çok çevresel ve sağlık kriteri gözetilmektedir. Yeşil bina projesinde kullanılan ahşap malzemelerin FSC sertifikalı olması başka bir konu başlığıdır. Yapı malzemelerinin kimyasal içeriğinin denetlenmesi, sürdürülebilir madencilikten elde edilmiş olması gibi çevresel kriterler yapı malzemlerinde proje hedefine göre aranmaktadır. Bina İç Çevre Kalitesi Yaklaşımı: İnsanoğlu zamanının %90'ını kapalı alanda geçirir. Zamanımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz iç mekânlardaki çevre/hava kalitesi insan sağlığı, konforu ve verimliliği açısından hayati derecede önemlidir. İç mekanda kullanılan malzemelerin VOC olarak adlandırılan dışarıya vermiş olduğu kimyasal uçucu organik bileşikler oda sıcaklığında buharlaşarak kolaylıkla havaya karışmakta ve insan sağlığında kanserojen etki yapmaktadır. Bu kimyasallar karbon bazlı olup inşaat süresinde çalışanlara, bina kullanıcılarına ve aynı zamanda doğaya zarar verirler. İç hava kalitesini yükseltebilmek amacıyla binada düşük VOC içeren çevresel etkisi düşük yapı malzemeleri malzemeler seçilmektedir. Bina ve Ulaşımı: Yapının ulaşım talebi yeşil bina projelerinde denetlenir. Ulaşımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflenir. Ulaşım kaynaklı sera gazları kent emisyonlarının %39'unu teşkil eder. Alternatif yakıt ve düşük emisyonlu araçlar, ulaşımdan kaynaklanan çevresel etkileri büyük oranda azaltma olanağı sunar. Projelerde binanın toplu taşımdan, bisiklete kadar tüm ulaşım fonksiyonları planlanır.
Binamızı aynı zamanda pandemi ve enfeksiyona dayanımlı yapabilir miyiz?


Sürdürülebilir mimari tasarım için, işverenlere bir seçenek olarak pandemi ve enfeksiyonlara dayanımlı bina tasarım kriterleri hakkında tercihleri sorulmaktadır. Çünkü yeşil binalar teknik yeterlilikleri yönünden güçlü olduklarından WELL COVID-19 Sağlıklı Bina Sertifikası gibi dünya çapında önemli sertifikaları alabilmektedir. Binamızı pandemi ve enfeksiyona dayanımlı yapmak binanın mevcut sistemleri, mevcut işletmesi ve yapısı ile ilişkilidir. Eğer binada mevcut sistemler adaptasyon için uygun değil ise yatırım maliyetleri doğacaktır. Ancak bu yatırımlar yapılmadan binaların mevcut halleri ile kullanılmaları hem kullanıcılarını hem de ekonomiyi olumsuz etkileyecek can ve mal kayıpları mutlaka gerçekleşecektir.
Sürdürülebilir mimari tasarımlar uluslararası normları karşılar mı?


Evet, sürdürülebilir mimari tasarım kriterlerimiz dünyada geçerli olan en yüksek bina normalarını ve standartlarını karşılamaktadır. Projelerde tüm disiplinlerde yerli ve yabancı yatırımcıların aradığı tüm sertifika ve standartlara uygun tasarım yapılmaktadır.
Yeşil binaların getirileri ne kadardır?


Yeşil binalar veya sürdürülebilir yapılar işverenlerin tercihlerine göre bir çok farklı konuda yüksek performans gösterebilirler. Bir proje yaklaşık olarak 110 sürdürülebilirlik başlığında performans göstermektedir. ECOBUILD, uyguladığı projelerde ortalama olarak %50 enerji verimliliği, %55 su verimliliği hedeflerine ulaşmaktadır. Uyguladığımız projelerin işletme giderleri ortalama olarak %20 daha düşüktür. Bir çok projemiz sıfır su hedefini gerçekleştirmiştir. Bu konuda gelen sorularınız için bir yanıt olarak, web sitemizin sağ üst köşesinde yer alan "Deneyim" başlığını tıklayınız, ilgili deneyim alanını seçiniz, projelerimizin detaylı bilgileri sayfalarına eriştiğinizde "Öne Çıkan Performanslar" başlığı altında proje bazında en dikkat çeken kazanımlar yer almaktadır.

LAPIZ.png
LAPIZ.png

COMPRAR MATERIALES

Síguenos en las Redes Sociales
  • Facebook Social Icon
  • Icono Social blogger
CONTACTA CON NOSOTROS
5aa26bf0c0c03d87f8b94812.png